Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

13:06
8829 26ca 500
13:02
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek. Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki
Reposted fromnyaako nyaako viaalliwantisyou alliwantisyou
13:00
1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadontbemad dontbemad
12:59
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontbemad dontbemad

February 07 2018

22:06
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viamarlylee marlylee
22:06
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viameadowlarks meadowlarks
21:59
21:55
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaalliwantisyou alliwantisyou

January 29 2018

22:50
6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra

September 06 2017

20:19
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viayouaresonaive youaresonaive
20:18
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 16 2017

14:13
2638 c8a1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeta eta

July 22 2017

15:27
3871 35b5
15:27
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

June 25 2017

19:49
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą

July 10 2015

20:52
1904 c270 500
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins viauoun uoun
20:51
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaunmadebeds unmadebeds

July 09 2015

18:53
1155 3736 500
Reposted fromtwice twice viaelegie elegie
18:53
7112 c34c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaelegie elegie
18:52
8016 b294 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl