Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

10:25
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
10:22
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viahavingdreams havingdreams
10:22
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahavingdreams havingdreams

December 06 2019

17:50
17:46
17:46
2217 2277
Reposted frompussyporn pussyporn viayouaresonaive youaresonaive
17:46
17:46
5315 3927 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianyaako nyaako
17:45
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je – słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King "Cztery pory roku"
17:42
Reposted fromshakeme shakeme viagazda gazda
17:42
Reposted fromheima heima viagazda gazda

October 17 2019

12:51
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viahavingdreams havingdreams
12:51

September 15 2019

17:06
0145 7d84 500
Reposted bymandziara mandziara
17:04
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
17:00
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o
16:58

August 15 2019

21:22
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil viaveronica-o veronica-o

May 15 2019

20:56
Jestem dziewczyną, co zdarza się raz na sto. Niektórzy mówią, że na tysiąc. Jestem ziarnem znaleziony w korcu maku, z którego wyrośnie przemożna tęsknota.
Jestem przecież dziewczyną, co się zdarza raz na życie. No, może dwa.
— Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viahavingdreams havingdreams
20:55
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viacosette cosette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl