Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

12:51
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viahavingdreams havingdreams
12:51

September 15 2019

17:06
0145 7d84 500
Reposted bymandziara mandziara
17:04
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
17:00
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o
16:58

August 15 2019

21:22
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil viaveronica-o veronica-o

May 15 2019

20:56
Jestem dziewczyną, co zdarza się raz na sto. Niektórzy mówią, że na tysiąc. Jestem ziarnem znaleziony w korcu maku, z którego wyrośnie przemożna tęsknota.
Jestem przecież dziewczyną, co się zdarza raz na życie. No, może dwa.
— Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viahavingdreams havingdreams
20:55
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viacosette cosette

February 14 2019

21:20
3055 6c3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
21:19
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
21:18

April 11 2018

13:06
8829 26ca 500
13:02
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek. Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki
Reposted fromnyaako nyaako viaalliwantisyou alliwantisyou
13:00
1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadontbemad dontbemad
12:59
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontbemad dontbemad

February 07 2018

22:06
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viamarlylee marlylee
22:06
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viameadowlarks meadowlarks
21:59
21:55
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl