Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

21:22
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil viaveronica-o veronica-o

May 15 2019

20:56
Jestem dziewczyną, co zdarza się raz na sto. Niektórzy mówią, że na tysiąc. Jestem ziarnem znaleziony w korcu maku, z którego wyrośnie przemożna tęsknota.
Jestem przecież dziewczyną, co się zdarza raz na życie. No, może dwa.
— Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viahavingdreams havingdreams
20:55
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viacosette cosette

February 14 2019

21:20
3055 6c3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
21:19
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
21:18

April 11 2018

13:06
8829 26ca 500
13:02
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek. Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki
Reposted fromnyaako nyaako viaalliwantisyou alliwantisyou
13:00
1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadontbemad dontbemad
12:59
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontbemad dontbemad

February 07 2018

22:06
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viamarlylee marlylee
22:06
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viameadowlarks meadowlarks
21:59
21:55
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaalliwantisyou alliwantisyou

January 29 2018

22:50
6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra

September 06 2017

20:19
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viayouaresonaive youaresonaive
20:18
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 16 2017

14:13
2638 c8a1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeta eta

July 22 2017

15:27
3871 35b5
15:27
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl