Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

22:06
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viamarlylee marlylee
22:06
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viameadowlarks meadowlarks
21:59
21:55
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaalliwantisyou alliwantisyou

January 29 2018

22:50
6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra

September 06 2017

20:19
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viayouaresonaive youaresonaive
20:18
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 16 2017

14:13
2638 c8a1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeta eta

July 22 2017

15:27
3871 35b5
15:27
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

June 25 2017

19:49
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą

July 10 2015

20:52
1904 c270 500
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins viauoun uoun
20:51
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaunmadebeds unmadebeds

July 09 2015

18:53
1155 3736 500
Reposted fromtwice twice viaelegie elegie
18:53
7112 c34c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaelegie elegie
18:52
8016 b294 500
09:15

aureat:

I hope you all find someone who gives you cute names and tells you it’s adorable when you do embarrassing things and hugs you when it’s early in the morning and makes you feel like you have a whole disneyland fireworks show going off inside your body and never ever lets you go 

Reposted fromohnina ohnina viamadreality madreality

July 08 2015

20:28
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viadidlirnik didlirnik
20:28

July 07 2015

22:44
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viamirosia mirosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl